Scholenproject

Regelmatig ontvangen wij groepen scholieren uit het voortgezet onderwijs en het MBO (uit de omgeving van Alkmaar) om in gesprek te gaan over kanker. Geen makkelijk onderwerp, maar wel een onderwerp waar iedereen in zijn/haar omgeving mee te maken heeft of heeft gehad.

Onze werkwijze kenmerkt zich door ( jonge) ervaringsdeskundige vrijwilligers hun kennis en ervaringen over te laten brengen en de leerlingen daarna uit te nodigen om hun gedachten onder woorden te brengen. Zo hopen we bewustwording op gang te brengen over de impact van kanker. We doen dat in ‘t Praethuys zelf zodat de scholieren dan met eigen ogen zien wat een waardevol centrum het is.

Onze vrijwilliger Marjan van Rozendaal is de coördinator van het scholenproject. Zij heeft veertig jaar in verschillende rollen binnen het hele onderwijsveld gewerkt en zet zich nu met enthousiasme in voor dit project. De reacties van leerlingen en de docenten die meegaan, zijn altijd positief.

Een voor zichzelf sprekende opmerking die een keer geplaatst werd:

“Wat goed dat er iets als een Praethuys is.”

Wij ontvangen groepen van maximaal 20 leerlingen per keer, de bijeenkomst duurt een uur. We vragen een kleine vergoeding: €50,00 per bijeenkomst. We sluiten het liefst aan bij een thema uit het curriculum van de betreffende school. Sommige scholen hebben een themaweek over bijvoorbeeld gezondheid, zelfbeeld, of pesten, of is er een lessencyclus binnen een vak waar zo’n bezoek bij aan zou kunnen sluiten. Ook binnen het mentoraat zou een bezoek aan ’t Praethuys een verdieping kunnen betekenen. We hebben geen vaste opzet voor de bijeenkomst. Toespitsing, planning, aantal groepen: dat gaat allemaal in overleg met de school. Het is iets kleinschaligs. Van de scholen waar we nu contact mee hebben, ontvangen we twee à drie groepen per jaar. Zo kleinschalig willen we het ook houden, maar liefst wel met meerdere scholen.

Heb jij belangstelling om met een klas deel te nemen aan deze bijeenkomst in ons huis?

Neem dan contact met ons op via info@praethuys.nl of telefonisch: 072-5113644.

Inschrijven voor

  • Hidden
  • Hidden
×

CORONAMAATREGELEN

Beste gasten van ’t Praethuys,

  • ’t Praethuys is weer open.
  • We werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
  • Handen wassen, geen handen schudden, proberen afstand te houden, ruimten ventileren.
  • De activiteiten en lotgenotenbijeenkomsten kunnen weer plaats vinden in onze huiskamer. Zie hiervoor ook onze activiteitenkalender.
  • Voor een kop koffie en een luisterend oor bent u altijd welkom op maandag- en woensdagmiddag of op donderdagochtend vanaf 10.00 uur. Ook kunt u een afspraak maken zodat u dan snel aan de beurt bent!