Steun 't Praethuys

Ons Praethuys, Centrum voor leven met en na kanker, is een vrijwilligersorganisatie. Het heeft geen vaste inkomstenbron. Om ons huis open te houden en onze gasten een onvoorwaardelijk laagdrempelig welkom te heten hebben we jaarlijks een bedrag van ongeveer € 200.000,- nodig. Voor het bestuur steeds een mooie uitdaging.

De inkomsten bestaan uit een enkele subsidie (de gemeente Alkmaar draagt ons een warm hart toe), een bijdrage vanuit NWZ, uit fondsen, uit giften en legaten. We worden gesteund door sponsoracties, door opbrengsten van sportactiviteiten. Bedrijven helpen ons of met geld of met steun in natura.
Wij proberen de overhead kosten zo beperkt mogelijk te houden en zien erop toe dat onze gasten in principe zonder kosten kunnen rekenen op onze steun. Bij een enkele activiteit wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Wij zouden het heel erg op prijs stellen als u ons financieel steunt!

Stichting ’t Praethuys is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dat houdt onder meer in dat de stichting belastingvrij schenkingen kan ontvangen en dat voor de schenker belastingvoordelen kunnen gelden. Dat kan bij de (voor de inkomstenbelasting) aftrekbare giften, waarvoor drempels gelden. Dat kan ook als periodieke schenking, waarvoor geen drempel geldt. Als u hierover meer wilt weten, klik dan op deze link voor de ANBI-regels.

Wilt u éénmalig een bedrag doneren?

Door middel van onderstaande knop: DIRECT DONEREN, kunt u op een eenvoudige manier een gift of een éénmalige schenking aan ons doen.
Wilt u liever rechtstreeks aan ons doneren, dan kan dat natuurlijk ook. Ons IBAN is: NL32 RABO 0346 6154 96 t.n.v. Stichting ’t Praethuys.
Privacywetgeving verhindert dat wij over uw adresgegevens e.d. beschikken. Als u ons bij de overboeking of (bij voorkeur) via info@praethuys.nl op de hoogte brengt van uw adres, stelt ons dat in staat u persoonlijk te bedanken.

Periodiek een bedrag schenken?

Als u voor een langere periode, minimaal 5 jaar, schenkingen doet zijn deze rechtstreeks in mindering te brengen op uw belastbaar inkomen.
Vereist daarvoor is vastlegging in een “Overeenkomst tot periodiek schenken.”
Wij vragen u de overeenkomst dubbelzijdig uit te printen en zo volledig mogelijk in te vullen en daarna op te sturen naar: Stichting ’t Praethuys, Westerweg 50, 1815 DG Alkmaar. Na ontvangst maken en houden wij een kopie en ontvangt u de volledige overeenkomst van ons retour. Deze dient u dan goed te bewaren als bewijsstuk.

Download hieronder de overeenkomst tot periodiek schenken.

Neem contact op

Meer informatie over het steunen van ‘t Praethuys? Of wilt u jaarlijks een vast bedrag schenken? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Inschrijven voor

  • Hidden
  • Hidden
×

CORONAMAATREGELEN

Beste gasten van ’t Praethuys,

  • ’t Praethuys is weer open.
  • We werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
  • Handen wassen, geen handen schudden, proberen afstand te houden, ruimten ventileren.
  • De activiteiten en lotgenotenbijeenkomsten kunnen weer plaats vinden in onze huiskamer. Zie hiervoor ook onze activiteitenkalender.
  • Voor een kop koffie en een luisterend oor bent u altijd welkom op maandag- en woensdagmiddag of op donderdagochtend vanaf 10.00 uur. Ook kunt u een afspraak maken zodat u dan snel aan de beurt bent!