PRIVACYBELEID ‘T PRAETHUYS ALKMAAR

Wij respecteren uw privacy. Uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om u van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij uw persoonsgegevens opslaan. Wij gebruiken uw gegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten. Het verlenen van of toegang geven aan onze diensten en producten.
 • Het doen van relatiebeheer.
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.
 • Het opslaan van uw gegevens om persoonlijke voorkeuren (waaronder uw toestemming) op te slaan.
 • Het versturen van een nieuwsbrief.
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.
 • Het doorgeven van gericht bezoekersgedrag en interesse aan advertentiepartners zoals Facebook en Google.
 • Het tot stand kunnen brengen van een chat gesprek.

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID;
 • Klik- en surfgedrag;
 • Social media account.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor hun eigen doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Partijen die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens zijn:

 • Mailchimp en/of SharpSpring: In verband met registratie e-mailvoorkeuren en het doen van e-mail marketing.
 • Boxzilla: in verband met het meten van klikgedrag en het verzamelen van bezoekersstatistieken.
 • Google Analytics: in verband met het meten van klikgedrag en het verzamelen van bezoekersstatistieken.
 • Google AdWords en/of Google DoubleClick: in verband met het meten van klikgedrag en het verzamelen van bezoekersstatistieken.
 • Rubicon: voor het verzamelen van gedrag- en interesse-inzichten.
 • Yieldlab.net: voor het verzamelen van gedrag- en interesse-inzichten.
 • youtube.com: voor het verzamelen van gedrag- en interesse-inzichten.
 • Facebook: voor het verzamelen van gedrag- en interesse-inzichten.
 • Livechat Inc: Voor het mogelijk maken van onze chatfunctie.

Daarnaast werken wij met leveranciers van diensten. Met deze leveranciers hebben wij een overeenkomst. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en gebruiken uw gegevens niet voor zichzelf of derden.

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt om voorkeuren voor weergave van de Chat en de website statistieken bij te houden. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken (technische, functionele, voorkeur of noodzakelijke cookies);
 • Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren (analytische cookies).
 • Om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies);
 • Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders (marketing cookies).

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via het op onze contactpagina vermelde e-mailadres, of door telefonisch contact met ons op te nemen via het op onze contactpagina vermelde telefoonnummer tijdens de op diezelfde pagina vermelde tijden.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inschrijven voor

 • Hidden
 • Hidden
×

CORONAMAATREGELEN

Beste gasten van ’t Praethuys,

 • ’t Praethuys is weer open.
 • We werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • Handen wassen, geen handen schudden, proberen afstand te houden, ruimten ventileren.
 • De activiteiten en lotgenotenbijeenkomsten kunnen weer plaats vinden in onze huiskamer. Zie hiervoor ook onze activiteitenkalender.
 • Voor een kop koffie en een luisterend oor bent u altijd welkom op maandag- en woensdagmiddag of op donderdagochtend vanaf 10.00 uur. Ook kunt u een afspraak maken zodat u dan snel aan de beurt bent!