02 mei

Scholenproject

Wist jij dat we in ons huis ook regelmatig groepen scholieren uit het voortgezet onderwijs en het MBO ontvangen om in gesprek te gaan over kanker?

Geen makkelijk onderwerp, maar wel een onderwerp waar elke jongere in zijn/haar omgeving mee te maken heeft (gehad) of krijgt. Onze ( jonge) ervaringsdeskundige vrijwilligers delen hun kennis en ervaringen waarna de leerlingen worden uitgenodigd hun gedachten onder woorden te brengen. Zo hopen we bewustwording op gang te brengen over de impact van kanker. We doen dat in ‘t Praethuys zelf zodat de scholieren dan met eigen ogen zien wat een waardevol centrum het is.

De reacties van leerlingen en de docenten die meegaan, zijn altijd positief. Een voor zichzelf sprekende opmerking die een keer geplaatst werd: “Wat goed dat er iets als een Praethuys is.”


Met het scholenproject sluiten we het liefst aan bij een thema uit het curriculum van de betreffende school. Sommige scholen hebben een themaweek over bijvoorbeeld gezondheid, zelfbeeld, of pesten, of is er een lessencyclus binnen een vak waar zo’n bezoek bij aan zou kunnen sluiten.

Meer klassen zijn van harte welkom voor een bijeenkomst van een uur. Misschien is dit een welkom idee voor de klas van jouw (klein)kind. Bel voor meer informatie naar: 072-5113644.

Inschrijven voor

  • Hidden
  • Hidden
×

CORONAMAATREGELEN

Beste gasten van ’t Praethuys,

  • ’t Praethuys is weer open.
  • We werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
  • Handen wassen, geen handen schudden, proberen afstand te houden, ruimten ventileren.
  • De activiteiten en lotgenotenbijeenkomsten kunnen weer plaats vinden in onze huiskamer. Zie hiervoor ook onze activiteitenkalender.
  • Voor een kop koffie en een luisterend oor bent u altijd welkom op maandag- en woensdagmiddag of op donderdagochtend vanaf 10.00 uur. Ook kunt u een afspraak maken zodat u dan snel aan de beurt bent!